Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

Tant la web La Capsa de Galetes, com el seu titular Estel Soto, complim amb la normativa de protecció de dades (Ley orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protección de Datos de Caracter Personal, el Real Decreto 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgànica i resta de normativa vigent).

 

Per a la navegació per la web no és necessari que els visitants facilitin cap dada de caràcter personal.

Els casos en els quals els visitants poden facilitar les seves dades són:

  • Si contracten algun curs o adquireixen un ebook.
  • Si envien un email.
  • Si escriuen mitjançant un formulari de contacte o comenten en el blog.
  • Si es donen d’alta a la llista de correu (newsletter).

 

En cada cas, les dades podran incorporar-se a un fitxer del qual Estel Soto en serà responsable de la seva gestió i tractament. En tot moment es prendran les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades.

Només s’empraran les dades amb la finalitat per a la qual l’usuari les ha facilitat.

Pel que fa a la llista de correu (newsletter), la seva funció serà enviar emails als interessats en la informació de les activitats i els serveis d’aquesta web.

 

En tot moment, els usuaris podran exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació o oposició). Per a això, poden contactar enviant un email amb el motiu “LOPD” a l’adreça d’email info@lacapsadegaletes.cat amb la seva petició.

 

Per últim, recordem que l’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies que s’emmagatzemen al navegador de l’usuari, per tal de facilitar la navegació. Més informació a: Política de cookies.